Angstige, agressieve of moeilijke honden?

"Wat is dat toch....." Vragen veel mensen zich af...

Hoe is het mogelijk dat angstige honden, agressieve honden, moeilijke honden, Politie honden.... en vele andere honden zich zo prettig voelen op Het Hegeveld...

Door onze maatschappij en druk van alle kanten moeten onze honden in hokjes passen en maatschappelijk verantwoord en sociaal zijn.. Dat lukt niet altijd. Door bijvoorbeeld erfelijkheid, opvoeding of juist het gebrek er aan, socialisatie of juist niet. Een slechte start of nooit begrepen... Er zijn heel veel oorzaken waardoor veel honden niet helemaal het gewenste gedrag vertonen... Dit zijn de honden die moeilijk te plaatsen zijn in pensions.

Waarom zijn deze honden op Het Hegeveld wel gelukkig terwijl ze in andere pensions niet te handhaven zijn???
Hoe is het mogelijk dat zelfs hele timide honden zich op den duur prettig gaan voelen op Het Hegeveld?

"Heeft Gea magische krachten??? Is zij paranormaal begaafd? Hoe is het mogelijk dat zelfs de moeilijkste, angstige en agressieve honden zo met Gea weglopen?"

Er is hier op maar één antwoord... Respect..

Respect in de grootste betekenis van het woord. Dus voor het karakter, het WEZEN van de hond. Het verleden, de huidige omstandigheden. Elk rugzakje die een hond meedraagt.. In de loop der jaren heb ik ontelbare honden mogen leren kennen. Iedere hond is anders en ik respecteer dat... Vanuit dat respect reageer ik op de hond die van daaruit ook op mij reageert en er ontstaat wederzijds vertrouwen.... Hierbij is GEDULD het sleutelwoord. Zo kan het gebeuren dat angstige honden mij gaan vertrouwen, Werkhonden even hun plichtsbesef afleggen en lekker even mogen dollen en spelen. Agressieve honden mogen zich even ontspannen en hoeven even niet meer alert op de buitenwereld te zijn.. ze hebben even geen reden meer om agressie te moeten tonen maar ook zij mogen even weer voelen hoe het is om gewoon lekker hond te zijn...

Het vraagt van mij natuurlijk extra tijd en aandacht maar de beloning die er op volgt is zo bijzonder; blije honden en blije baasjes!!

Op Het Hegeveld mogen de honden even helemaal zichzelf zijn. Rondstruinen in het bos zonder druk, zonder halsband en lijn. Gaten graven, spelen met andere honden. Geen commando's, even helemaal niks... Vakantie!!